Amennyiben már vásárolt nálunk, lépjen be az adataival. Amennyiben még nem, úgy regisztrálhat, vagy a vásárlási folyamat során is lehetősége lesz ezt megtenni!

Belépés

Köszönti Önt a Horgászpakk.hu!

A Kosár tartalma

0 db termék: - 0 Ft
RÉSZLETESEN

T E R M É K E I N K

Szállítási partnerünk

mpl hazhoz

Panasz-, és adatkezelés

9. Panaszkezelés

A szóbeli panasz

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk.

Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel,

A vállalkozás köteles a jegyzőkönyv másolati példányát

  • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,

  • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan köteles eljárni.

A fogyasztóvédelmi törvény a szóbeli panaszt megbontja személyesen-, illetve egyéb módon közölt szóbeli panaszra. A szabályozás alapján egyértelmű a vállalkozások kötelezettsége, így a szóbeli (pl. telefonon, vagy Skype-on közölt) panaszról is jegyzőkönyvet kell felvenni.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. Az egyedi azonosító szám bevezetése a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot az ügyféllel is közölni kell.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek az alábbiakat tartalmazza:

  • a fogyasztó neve, lakcíme,

  • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

  • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

  • a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

  • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,

  • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

  • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az írásbeli panasz

Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.

Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

A fentiek alapján nemcsak meg kell harminc napon belül válaszolni a panaszt, hanem annak a fogyasztó részére eljuttatásáról is gondoskodni szükséges.

Amennyiben a vállalkozás elutasítja a fogyasztó panaszát, úgy szükséges a válaszban a jogorvoslat lehetőségéről tájékoztatni a panaszost.

Az írásbeliség követelményének levél, e-mail útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

Amennyiben a panasz kivizsgálását követően továbbra sem elégedett Eladó válaszában foglaltakkal, akkor a Vevő jogosult arra, hogy panaszával az alábbi területileg illetékes Békéltető Testülethez forduljon. A vállalkozást a eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A területileg illetékes Békéltető testület elérhetőségei az alábbiak: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Baranya Megyei Békéltető Testület

Postacím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. - E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: +36 72 507 154
Mobil: +36 20 283-3422
Fax: +36 72 507 152

10. Adatkezelési nyilatkozat és tudnivalók

A webáruház használata során a Duxor Bt. részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve a szállítást végző vállalkozást. A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb).

Ezen adatokat a Duxor Bt. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Duxor Bt. megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

A vásárlás regisztrációhoz kötött, a regisztráció során megadott adatokat azok törlésének kéréséig tároljuk. A regisztáció során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: e-mail cím , felhasználói név, használni kívánt jelszó , név , telefonszám , címadatok. Regisztrált fiókhoz tartozó megrendelésekhez továbbá az alábbi adatok kerülnek rögzítésre – tárolásra: eddigi vásárlások (azonosító, megrendelés dátuma, végösszeg, rendelés állapota, megrendelt termékek listája) , regisztrációhoz tartozó belépési adatok (jelszó titkosított formában) Regisztrációs adatait törölheti közvetlenül a weboldalon vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeink bármelyikén. A weboldalon a hivatkozásra kattintást követően azonnal törlésre kerülnek a megadott adatok. Ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő adat törlési igény esetén 3 munkanapon belül teljesítjük.

Hírlevélre feliratkozhat a megrendelés elküldése alkalmával, vagy a webáruház oldalain. A feliratkozás kizárólag valós e-mail címmel lehetséges. A feliratkozás elküldése után a megadott e-mail címre a rendszer egy megerősítő hivatkozást (webcímet) küld, amelyre történő kattintással igazolható, illetve erősíthető meg a feliratkozás. A megerősítő webcímre kattintással hozzájárulását adja a hírlevelek küldéséhez. A megadott adatokat a Duxor Bt. bizalmasan kezeli nem adja ki harmadik fél számára. A hírlevélről történő leiratkozási lehetőség minden általunk küldött levél alján biztosított a leiratkozás hivatkozásra történő kattintással vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő kéréssel. A levélben történő leiratkozás hivatkozásra kattintást követően azonnal törlésre kerül a megadott e-mail cím és a hozzá tartozó adatok mindegyike a levelezési listáról. Ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő adat törlési igény esetén 3 munkanapon belül teljesítjük.

A kiküldött hírlevelek tartalma tájékoztató jellegű aktuális akciókra, információkra hívja fel a figyelmet tartalmukkal. A megadott adatokat harmadik fél részére nem adjuk ki, harmadik fél ajánlatait nem kézbesíti a megadott e-mail címre.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Duxor Bt. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

Az adatvédelemmel kapcsolatban jogorvoslattal élhet az alábbi helyen: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

URL: http://naih.hu