Amennyiben már vásárolt nálunk, lépjen be az adataival. Amennyiben még nem, úgy regisztrálhat, vagy a vásárlási folyamat során is lehetősége lesz ezt megtenni!

Belépés

Köszönti Önt a Horgászpakk.hu!

A Kosár tartalma

0 db termék: - 0 Ft
RÉSZLETESEN

T E R M É K E I N K

Szállítási partnerünk

mpl hazhoz

Panasz-, és adatkezelés

9. Panaszkezelés

A szóbeli panasz

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk.

Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel,

A vállalkozás köteles a jegyzőkönyv másolati példányát

  • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,

  • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan köteles eljárni.

A fogyasztóvédelmi törvény a szóbeli panaszt megbontja személyesen-, illetve egyéb módon közölt szóbeli panaszra. A szabályozás alapján egyértelmű a vállalkozások kötelezettsége, így a szóbeli (pl. telefonon, vagy Skype-on közölt) panaszról is jegyzőkönyvet kell felvenni.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. Az egyedi azonosító szám bevezetése a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot az ügyféllel is közölni kell.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek az alábbiakat tartalmazza:

  • a fogyasztó neve, lakcíme,

  • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

  • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

  • a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

  • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,

  • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

  • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az írásbeli panasz

Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.

Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

A fentiek alapján nemcsak meg kell harminc napon belül válaszolni a panaszt, hanem annak a fogyasztó részére eljuttatásáról is gondoskodni szükséges.

Amennyiben a vállalkozás elutasítja a fogyasztó panaszát, úgy szükséges a válaszban a jogorvoslat lehetőségéről tájékoztatni a panaszost.

Az írásbeliség követelményének levél, e-mail útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

Amennyiben a panasz kivizsgálását követően továbbra sem elégedett Eladó válaszában foglaltakkal, akkor a Vevő jogosult arra, hogy panaszával az alábbi területileg illetékes Békéltető Testülethez forduljon. A vállalkozást a eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A területileg illetékes Békéltető testület elérhetőségei az alábbiak: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Baranya Megyei Békéltető Testület

Postacím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: +36 72 507 154
Mobil: +36 20 283-3422
Fax: +36 72 507 152

10. Adatkezelési nyilatkozat és tudnivalók

A webáruház használata során a Duxor Bt. részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve a szállítást végző vállalkozást. A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb).

Ezen adatokat a Duxor Bt. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Duxor Bt. megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

A vásárlás regisztrációhoz kötött, a regisztráció során megadott adatokat azok törlésének kéréséig tároljuk. A regisztáció során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: e-mail cím , felhasználói név, használni kívánt jelszó , név , telefonszám , címadatok. Regisztrált fiókhoz tartozó megrendelésekhez továbbá az alábbi adatok kerülnek rögzítésre – tárolásra: eddigi vásárlások (azonosító, megrendelés dátuma, végösszeg, rendelés állapota, megrendelt termékek listája) , regisztrációhoz tartozó belépési adatok (jelszó titkosított formában) Regisztrációs adatait törölheti közvetlenül a weboldalon vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeink bármelyikén. A weboldalon a hivatkozásra kattintást követően azonnal törlésre kerülnek a megadott adatok. Ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő adat törlési igény esetén 3 munkanapon belül teljesítjük.

Hírlevélre feliratkozhat a megrendelés elküldése alkalmával, vagy a webáruház oldalain. A feliratkozás kizárólag valós e-mail címmel lehetséges. A feliratkozás elküldése után a megadott e-mail címre a rendszer egy megerősítő hivatkozást (webcímet) küld, amelyre történő kattintással igazolható, illetve erősíthető meg a feliratkozás. A megerősítő webcímre kattintással hozzájárulását adja a hírlevelek küldéséhez. A megadott adatokat a Duxor Bt. bizalmasan kezeli nem adja ki harmadik fél számára. A hírlevélről történő leiratkozási lehetőség minden általunk küldött levél alján biztosított a leiratkozás hivatkozásra történő kattintással vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő kéréssel. A levélben történő leiratkozás hivatkozásra kattintást követően azonnal törlésre kerül a megadott e-mail cím és a hozzá tartozó adatok mindegyike a levelezési listáról. Ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő adat törlési igény esetén 3 munkanapon belül teljesítjük.

A kiküldött hírlevelek tartalma tájékoztató jellegű aktuális akciókra, információkra hívja fel a figyelmet tartalmukkal. A megadott adatokat harmadik fél részére nem adjuk ki, harmadik fél ajánlatait nem kézbesíti a megadott e-mail címre.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Duxor Bt. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

Az adatvédelemmel kapcsolatban jogorvoslattal élhet az alábbi helyen: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

URL: http://naih.hu

Akciós termékeinkből...

19.900 Ft
19.980 Ft
21.900 Ft

Akciós termékeinkből...

6.400 Ft
4.540 Ft
4.650 Ft

Akciós termékeinkből...

3.650 Ft
11.320 Ft
34.990 Ft